Skip to main content
Product Detail
Nezeril Dexpantenol 0,25 ml

Nezeril Dexpantenol 0,25mg/ml nässpray

För barn 2-10 år.

Nezeril Dexpantenol nässpray

Är ditt barn förkyld? Känns näsan täppt och irriterad?

Nezeril Dexpantenol ger snabb lindring med effekt i upp till 12 timmar samt har dessutom återfuktande och vårdande egenskaper.

Med Nezeril Dexpantenol kan du lindra ditt barns nästäppa så att han eller hon
kan andas lättare vid en förkylning.


Nezeril Dexpantenol innehåller samma aktiva substans som Nezeril, oximetazolinhydroklorid, som ger en snabb och långvarig avsvällande effekt.

Nezeril Dexpantenol har dessutom vårdande egenskaper då den innehåller dexpantenol. Dexpantenol är en ingrediens som verkar fuktgivande på nässlemhinnan vid täppt och irriterad näsa vid förkylning.

Barn blir förkylda oftare och du kan lindra och hjälpa på många olika sätt – läs mer om vad du kan göra för ditt förkylda barn här.

Nezeril Dexpantenol är ett receptfritt läkemedel. Läs mer om hur Nezeril Dexpantenol ska användas i bipacksedeln eller på www.fass.se.

Nezeril Dexpantenol är fritt från konserveringsmedel.

 

Hur använder man Nezeril Dexpantenol nässpray?

För barn 2-7 år: 1 sprayning i vardera näsborren 2-3 gånger per dygn.

För barn 7-10 år: 2 sprayningar i vardera näsborren 2-3 gånger per dygn.

Första gången du använder sprayen måste du ladda pumpen. Håll flaskan upprätt och spraya 5 gånger i luften tills det blir en jämn dusch. Om pumpen inte använts under längre tid ska den laddas igen med 3 sprayningar i luften.

1. Snyt ur näsan. Ta av skyddshuven.

2. Håll sprayflaskan upprätt.

3. För in spetsen i ena näsborren och pumpa det antal doser du ska ta (enligt doseringsanvisningen ovan). Gör på samma sätt i andra näsborren.

4. Sätt på skyddshuven igen.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i bipacksedeln eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Nezeril Dexpantenol ska inte användas mer än 10 dagar i följd. Vid användning under lång tid kan Nezeril Dexpantenol ge nästäppa

 

Vad innehåller Nezeril Dexpantenol nässpray?

Den aktiva substansen är oximetazolinhydroklorid.

 

1 ml innehåller: 0,25 mg oximetazolinhydroklorid.

 

Övriga innehållsämnen är dexpantenol, dinatriumedetat, natriumdivätefosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid och renat vatten.

 

Nezeril Dexpantenol nässpray är fritt från konserveringsmedel. Därför är flaskan av tekniska skäl inte helt fylld.

Mer information om Nezeril Dexpantenol nässpray

Aktiv substans: Oximetazolinhydroklorid

Verkningssätt: Nezeril Dexpantenol har en snabbt avsvällande effekt vilket minskar nästäppan och därmed underlättas andningen. Effekten kommer inom några minuter. Nezeril Dexpantenol innehåller även ingrediensen dexpantenol som verkar fuktgivande på nässlemhinnan.

Användningsområde: Använd Nezeril Dexpantenol för korttidsbehandling av nästäppa vid förkylning för barn 2 - 10 år.

 

Använd inte Nezeril Dexpantenol:

- om du är allergisk mot något av innehållsämnena

till barn under 2 år


om du har kronisk inflammation i näsan med mycket torra näsgångar (rhinitis sicca eller atrofisk rinit).


Graviditet och amning: Om du är gravid, ammar eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Som en försiktighetsåtgärd ska Nezeril Dexpantenol bara användas efter inrådan av läkare.

Dosering: Se ovan för doseringsanvisning. Nezeril Dexpantenol skall inte användas mer än 10 dagar i följd.

Förvaring: Nezeril Dexpantenol nässpray ska förvaras med skyddshuven på.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn och vid högst 25°C.

Förpackning: 7,5 ml, spraypump

Innehåll: oximetazolinhydroklorid, dexpantenol, dinatriumedetat, natriumdivätefosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid och renat vatten.