Skip to main content
Product Detail
Nezeril Drops 0,5 mg/ml

Nezeril 0,5mg/ml näsdroppar

För vuxna och barn från 10 år

Nezeril näsdroppar

En förkylning kommer sällan lägligt.

Nezeril ger snabb lindring med effekt i upp till 12 timmar.

Nezeril hjälper dig att lindra din nästäppa snabbt så att du kan andas lättare vid en förkylning. Nezeril innehåller oximetazolinhydroklorid, som ger en snabb och långvarig avsvällande effekt.

Du kan lindra och hjälpa på olika sätt – klicka här för att läsa mer om vad du kan göra för att lindra en förkylning.

Nezeril är ett receptfritt läkemedel. Läs mer om hur Nezeril ska användas i bipacksedeln eller på www.fass.se.

Nezeril är fritt från konsveringsmedel.

Hur använder man Nezeril näsdroppar?

För vuxna och barn från 10 år: 1 endosbehållare töms i vardera näsborre 2-3 gånger per dygn.

Bruksanvisning vuxna och barn från 10 år:

1. Snyt ur näsan.

2. Ta loss en endosbehållare. Skaka ner innehållet i endosbehållarens botten. Håll endosbehållaren upprätt och öppna den genom att vrida av vingen.

3. Luta huvudet bakåt och töm endosbehållaren i ena näsborren. Töm därefter en ny endosbehållare i andra näsborren.

4. Sniffa in luft kort och lätt ett par gånger så sprids dropparna över näsans slemhinna.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i bipacksedeln eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Nezeril ska inte användas mer än 10 dagar i följd. Vid användning under lång tid kan Nezeril ge nästäppa.

Vad innehåller Nezeril näsdroppar?

Den aktiva substansen är oximetazolinhydroklorid.

1 ml innehåller: 0,5 mg oximetazolinhydroklorid.

Övriga innehållsämnen är hypromellos, dinatriumedetat, natriumdivätefosfatdihydrat,

dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid och renat vatten.

Nezeril näsdroppar är fritt från konserveringsmedel.

Mer information om Nezeril näsdroppar

Aktiv substans: Oximetazolinhydroklorid.

Verkningssätt: Nezeril har en avsvällande effekt vilket minskar nästäppan och underlättar andningen. Effekten kommer inom några minuter!

Användningsområde: Använd Nezeril för korttidsbehandling av nästäppa vid förkylning.

Använd inte Nezeril:

– om du är allergisk mot något av innehållsämnena

– till barn under 2 år

Graviditet och amning: Om du är gravid, ammar eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Dosering: Se ovan för doseringsanvisning. Nezeril skall inte användas mer än 10 dagar i följd.

Förvaring: Nezeril nässprayer ska förvaras med skyddshuven på. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

 

Article Listing

Andas lättare vid nästäppa vid förkylning

 

purplemen

Lindra din förkylning

6 enkla råd

pinkbaby

Ta hand om ditt förkylda barn

6 enkla råd

Product Listing

Hitta rätt lindring vid förkylning

 

nezeclear

NEZECLEAR BIHÅLA NÄSSPRAY

Behandling av akut eller kronisk bihåleinflammation

Nezeril Dexpantenol 0,5 mg/ml

Nezeril Dexpantenol 0,5MG/ML NÄSSPRAY

Avsvällande nässpray med effekt i upp till 12 timmar och återfuktande egenskaper.

nezefri

NEZEFRI MENTHOL NÄSSPRAY

Mot nästäppa vid förkylning. Effekt inom 2 min.