Skip to main content
Product Detail
Nezeril Spray 0,25mg/ml

Nezeril 0,25mg/ml nässpray

För barn mellan 2-10 år

Nezeril nässpray

En förkylning kommer sällan lägligt.

Nezeril ger snabb lindring med effekt i upp till 12 timmar.

Med Nezeril kan du lindra ditt barns nästäppa så att han eller hon kan andas lättare vid en förkylning. Nezeril innehåller oximetazolinhydroklorid, som ger en snabb och långvarig avsvällande effekt.

Barn blir förkylda oftare och du kan lindra och hjälpa på många olika sätt – läs mer om vad du kan göra för ditt förkylda barn här.

Nezeril är ett receptfritt läkemedel. Läs mer om hur Nezeril ska användas i bipacksedeln eller på www.fass.se.

Nezeril är fritt från konserveringsmedel.

Hur använder man Nezeril nässpray?

För barn 2-7 år: 1 sprayning i vardera näsborren 2-3 gånger per dygn.

För barn 7-10 år: 2 sprayningar i vardera näsborren 2-3 gånger per dygn.

Första gången du använder sprayen måste du ladda pumpen. Håll flaskan upprätt och spraya 5 gånger i luften tills det blir en jämn dusch. Om pumpen inte använts under längre tid ska den laddas igen med 3 sprayningar i luften.

1. Snyt ur näsan. Ta av skyddshuven.

2. Håll sprayflaskan upprätt.

3. För in spetsen i ena näsborren och pumpa det antal doser du ska ta (enligt doseringsanvisningen ovan). Gör på samma sätt i andra näsborren.

4. Sätt på skyddshuven igen.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i bipacksedeln eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Nezeril ska inte användas mer än 10 dagar i följd. Vid användning under lång tid kan Nezeril ge nästäppa.

Vad innehåller Nezeril nässpray?

Den aktiva substansen är oximetazolinhydroklorid.

1 ml innehåller: 0,25 mg oximetazolinhydroklorid.

Övriga innehållsämnen är dinatriumedetat, natriumdivätefosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid och renat vatten.

Nezeril nässpray är fritt från konserveringsmedel. Därför är flaskan av tekniska skäl fylld till hälften.

Mer information om Nezeril nässpray

Aktiv substans: Oximetazolinhydroklorid.

Verkningssätt: Nezeril har en avsvällande effekt vilket minskar nästäppan och underlättar andningen. Effekten kommer inom några minuter!

Användningsområde: Använd Nezeril för korttidsbehandling av nästäppa vid förkylning.

Använd inte Nezeril:

– om du är allergisk mot något av innehållsämnena

– till barn under 2 år

Graviditet och amning: Om du är gravid, ammar eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Dosering: Se ovan för doseringsanvisning. Nezeril skall inte användas mer än 10 dagar i följd.

Förvaring: Nezeril nässprayer ska förvaras med skyddshuven på. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

 

Article Listing

Andas lättare vid nästäppa vid förkylning

 

purplemen

Lindra din förkylning

6 enkla råd

pinkbaby

Ta hand om ditt förkylda barn

6 enkla råd

Product Listing

Hitta rätt lindring vid förkylning

 

nezeclear

NEZECLEAR BIHÅLA NÄSSPRAY

Behandling av akut eller kronisk bihåleinflammation

Nezeril Dexpantenol 0,5 mg/ml

Nezeril Dexpantenol 0,5MG/ML NÄSSPRAY

Avsvällande nässpray med effekt i upp till 12 timmar och återfuktande egenskaper.

nezefri

NEZEFRI MENTHOL NÄSSPRAY

Mot nästäppa vid förkylning. Effekt inom 2 min.