Skip to main content
Product Detail
Nezepro 0,5 mg/ml Nässpray

Nezepro 0,5mg/ml nässpray

För vuxna och barn från 10 år

Nezepro nässpray

Förkyld? Känns näsan täppt och irriterad?

Nezepro ger snabb lindring med effekt i upp till 12 timmar samt har dessutom återfuktande och vårdande egeskaper.

Nezepro hjälper dig att lindra din nästäppa snabbt så att du kan andas lättare vid en förkylning. Nezepro innehåller samma aktiva substans som Nezeril, oximetazolinhydroklorid, som ger en snabb och långvarig avsvällande effekt.

Nezepro har dessutom vårdande egenskaper då den innehåller dexpantenol. Dexpantenol är en ingrediens som verkar fuktgivande på nässlemhinnan vid täppt och irriterad näsa vid förkylning.

Du kan lindra och hjälpa din täppta näsa vid förkylning på många sätt – läs här mer om vad du kan göra för att lindra en förkylning.

Nezepro är ett receptfritt läkemedel. Läs mer om hur Nezepro ska användas i bipacksedeln eller på www.fass.se.

Nezepro är fritt från konserveringsmedel.

Hur använder man Nezepro nässpray?

För vuxna och barn från 10 år: 2 sprayningar i vardera näsborren 2-3 gånger per dygn.

Första gången du använder sprayen måste du ladda pumpen. Håll flaskan upprätt och spraya 5 gånger i luften tills det blir en jämn dusch. Om pumpen inte använts under längre tid ska den laddas igen med 3 sprayningar i luften.

Snyt ur näsan. Ta av skyddshuven.

Håll sprayflaskan upprätt.

För in spetsen i ena näsborren och pumpa det antal doser du ska ta (enligt doseringsanvisningen ovan). Gör på samma sätt i andra näsborren.

Sätt på skyddshuven igen.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i bipacksedeln eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Nezepro ska inte användas mer än 10 dagar i följd. Vid användning under lång tid kan Nezepro ge nästäppa.

 

Vad innehåller Nezepro nässpray?

Den aktiva substansen är oximetazolinhydroklorid.

1 ml innehåller: 0,5 mg oximetazolinhydroklorid.

Övriga innehållsämnen är dexpantenol (provitamin B5), dinatriumedetat, natriumdivätefosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid och renat vatten.

Nezepro nässpray är fritt från konserveringsmedel. Därför är flaskan av tekniska skäl inte helt fylld.

Mer information om Nezepro nässpray

Aktiv substans: Oximetazolinhydroklorid

Verkningssätt: Nezepro har en snabbt avsvällande effekt vilket minskar nästäppan och därmed underlättas andningen. Effekten kommer inom några minuter. Nezepro innehåller även ingrediensen dexpantenol som verkar fuktgivande på nässlemhinnan.

Användningsområde: Använd Nezepro för korttidsbehandling av nästäppa vid förkylning för vuxna och barn över 10 år.

Använd inte Nezepro:

– om du är allergisk mot något av innehållsämnena

– till barn under 10 år

Graviditet och amning: Om du är gravid, ammar eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Dosering: Se ovan för doseringsanvisning. Nezepro skall inte användas mer än 10 dagar i följd.

Förvaring: Nezepro nässpray ska förvaras med skyddshuven på.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn och vid högst 25°C.

Förpackning: 7,5 ml, spraypump

Innehåll: oximetazolinhydroklorid, dexpantenol, dinatriumedetat, natriumdivätefosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid och renat vatten.

Product Listing

Nezeril ger snabb lindring vid nästäppa

 

Nezeril Spray 0,5mg/ml

NEZERIL 0,5 MG/ML NÄSSPRAY

Snabb lindring med effekt i upp till 12 timmar. Avsvällande nässpray vid förkylning.

Nezeril Spray 0,25mg/ml

NEZERIL 0,25 MG/ML NÄSSPRAY

Snabb lindring med effekt i upp till 12 timmar. Avsvällande nässpray vid förkylning. Barn 2-10 år.

Article Listing

Andas lättare vid nästäppa vid förkylning

 

purplemen

Lindra din förkylning

6 enkla råd

pinkbaby

Ta hand om ditt förkylda barn

6 enkla råd