Skip to main content
Article Detail

Vad är en förkylning?

Förkylning är vårt vanligaste sjukdomstillstånd. Förkylning, som också kallas övre luftvägsinfektion, orsakas av virus och drabbar de övre luftvägarna, framförallt näsan och svalget. Sjukdomen är vanligast under höst- och vintermånaderna. I genomsnitt är vuxna förkylda en till två gånger om året och barn betydligt oftare. Inkubationstiden, tiden från det man utsätts för smitta till dess man blir sjuk, varierar. Smittsamhetstiden, den tid som man smittar, varierar också.

Vad händer i kroppen när man är förkyld?

Förkylning är en virusinfektion i andningsvägarnas slemhinna. Det innebär att blodkärlen i dina slemhinnor fylls. När blodkärlen fylls sväller de och temperaturen i näsan stiger. Vid högre temperaturer har virus svårare att föröka sig. Samtidigt som temperaturen stiger ökar slemproduktionen som en del i försvarsprocessen. Svullnaden gör att du känner dig täppt i näsan. Luktsinnet kan drabbas, smaken försvinner delvis och du får svårt att andas genom näsan.

Nästäppa anses vara ett av de symtom som du bör och kan behandla själv. Avsvällande läkemedel som näsdroppar eller nässpray, drar samman blodkärlen i slemhinnorna och minskar svullnaden. Då lindras din nästäppa och andningen underlättas.

Konserveringsmedel kan irritera slemhinnan i näsan. Därför är det skonsammare för dig och din näsa att använda en nässpray utan konserveringsmedel, t ex Nezeril.

Vilka är symtomen?

Infektionen börjar ofta med snuva, svullna nässlemhinnor eller halsont. Det kan göra ont att svälja och både svalget och halsmandlarna blir röda och svullna. Därefter börjar näsan rinna och blir täppt. Framför allt barn får ofta svårt att andas genom näsan. Efter några dagar är det vanligt att små barn också får symtom från nedre luftvägarna, främst hosta.

Snuvan är vattnig i början för att senare bli gulfärgad, ibland till och med gulgrön. Färgen beror på att det finns en inblandning av vita blodkroppar. Detta behöver inte tyda på bakteriell infektion.

Det är inte ovanligt att barn har långvariga perioder med färgad snuva. Särskilt vanligt är det bland förskolebarn eftersom de ständigt utsätts för en mängd smittämnen. Ofta får barnen också nattlig hosta. Eftersom förskolebarn ofta är bärare av sjukdomsalstrande (patogena) bakterier i näsan och i övre delen av svalget (nasofarynx) så ger inte provtagning från näsan någon användbar information till läkaren.

Barn får ofta värk över pannan eller ett slags tyngdkänsla vilket beror på att slemhinnorna i näsan och bihålorna svullnat. Feber är inte så vanligt, men kan förekomma hos barn och vara av varierande grad.

Har jag bihåleinflammation?

Bihåleinflammation kommer oftast efter en förkylning och är i många fall orsakad av virus, även om bakteriella varianter förekommer. Infektionen är ovanlig hos små barn eftersom deras bihålor inte är fullt utvecklade.

Bihåleinflammation orsakas av en inflammation i en eller flera bihålor (bihålorna är hålrum som sitter runt näsan).

När man drabbas av en förkylning så svullnar slemhinnorna och förbindelsen mellan näsan och bihålorna blir trång. Då förlorar bihålorna sin ventilation och risken ökar för att bakterier ska växa till. Det är dessa bakterier som leder till bihåleinflammation. De vanligaste bakterierna är Streptococcus pneumoniae (Pneumokocker), Haemophilus influenzae, men även Moraxella catarrhalis förekommer.

Vanliga symtom vid bihåleinflammation är värk i pannan, kindbenen, tinningarna, nacken och bakom ögonen. Oftast blir smärtorna värre när man böjer sig framåt eller när man går. Det är inte ovanligt att ha både nästäppa och snuva samtidigt. Vid kraftig inflammation kan man få feber och bli trött.

Det allra viktigaste är att få bort infektionen och det kan man göra på några olika sätt. Dels genom att behandla med avsvällande medel, då lindrar man nästäppan och skapar bättre ventilation till bihålorna. Dels kan man behandla med antibiotika. Antibiotika ges för att bli av med bakterierna och används bara i svårare fall och om man har feber samtidigt, här behöver du hjälp från din läkare.

Vid extremt kraftig inflammation i käkbenets bihålor kan läkaren i vissa fall vara tvungen att punktera bihålan genom näsan och skölja den. Genom att spola käkbihålorna kan man få ut var och på så sätt minska inflammationen.

Vad är det för skillnad på förkylning och influensa?

Förkylning är en virusinfektion som sitter i luftvägarna, influensa är en mer allmän virusinfektion som sätter sig i hela kroppen. Influensa ger ofta hög feber muskel- och ledvärk. Influensa kommer i epidemier medan förkylning alltid finns i närmiljön.

Product Listing

Nezeril ger snabb lindring vid nästäppa

 

Nezeril Dexpantenol 0,25 ml

Nezeril Dexpantenol 0,25 ml

Snabb lindring med effekt i upp till 12 timmar. Avsvällande nässpray vid förkylning. För barn 2-10 år.

Nezeril Drops 0,25 mg/ml

Nezeril 0,25mg/ml näsdroppar

Barn 2-10 år