Skip to main content
Article Detail

Gravid och täppt i näsan?

Under graviditeten är det ganska vanligt med nästäppa, som inte alltid beror på förkylning. De hormonella förändringar som påverkar slemhinnorna och gör dem mer svullna påverkar också slemhinnan i näsan.

Om du är gravid eller ammar eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder en avsvällande nässpray.

Inga kända risker har setts vid användning av Nezeril eller Nezepro under graviditet.

Eftersom inga studier har utförts vet man inte om Nezeril eller Nezepro passerar över i modersmjölk.

Product Listing

Nezeril ger snabb lindring vid nästäppa

 

nezeril-blå-1.png

NEZERIL 0,5 MG/ML NÄSSPRAY

Snabb lindring och långvarig effekt. Avsvällande nässpray vid förkylning.

nezeril-rosa

NEZERIL 0,25 MG/ML NÄSSPRAY

Snabb lindring och långvarig effekt. Avsvällande nässpray vid förkylning.