Frågor och svar

Nezeril

Hur fungerar Nezeril?

Vid förkylning fylls blodkärlen i näsans slemhinnor och svullnaden som uppstår gör att du blir täppt i näsan. Nezeril lindrar dina andningsbesvär genom att dra ihop blodkärlen i näsan och minska svullnaden.

Kan man använda Nezeril och Nezestrips tillsammans?

Ja, det går utmärkt. Om du eller ditt barn är mycket täppt i näsan får du bäst resultat om du använder Nezeril och Nezestrips samtidigt. Under natten är Nezestrips särskilt praktiskt eftersom det har effekt så länge det sitter på, medan Nezerils effekt gradvis avtar under natten. Nezestrips är inget läkemedel och kan tillskillnad från Nezeril användas längre än tio dagar. Om du av olika skäl inte vill använda ett läkemedel är Nezestrips också ett bra alternativ.

Varför är Nezeril fritt från konserveringsmedel?

Nezeril är fritt från konserveringsmedel, eftersom konserveringsmedel ökar risken för överkänslighetsreaktioner samt försämrar en viktig försvarsmekanism då flimmerhårens aktivitet minskar.

Konserveringsmedel och andra tillsatser kan irritera näsans känsliga slemhinnor och det finns undersökningar som visar att konserveringsmedel till och med kan irritera näsans skyddsmekanismer. Det är en fördel om läkemedel som skall användas i näsan kan vara fria från konserveringsmedel och andra tillsatser som kan irritera näsans redan känsliga slemhinnor. Konserveringsmedel ökar också risken för kronisk nästäppa. Därför är Nezeril-produkter - både spray och endospipetter - fria från konserveringsmedel.

Nezeril för vuxna innehåller bara 0,5 mg verksamt ämne – hur kommer det sig?

Det verksamma ämnet i nässprayer är olika från tillverkare till tillverkare. Nivån av verksamt ämne i Nezeril är noga balanserad ur klinisk synvinkel med tanke på funktion. Snabb lindring med en medicin som inte innehåller något konserveringsmedel.

Hur lång är hållbarheten för Nezeril nässpray?

Hållbarheten är 2 år. Denna tid gäller även om man börjat använda produkten.

Varför kan man använda Nezeril i högst 10 dagar åt gången?

Det finns risk att man blir beroende av näsdroppar eller nässpray efter en längre tids användning. Det uppstår en svullnad i nässlemhinnan av själva läkemedlet. En vanlig förkylning brukar vara över inom mindre än tio dagar, fortsätter nästäppan längre kanske det är nåt annat som orsakar den? Mängden Nezeril i en flaska är också anpassat för att räcka till max 10 dagars behandling för att undvika överdosering. Nezestrips är läkemedelsfria och kan hjälpa dig att andas lättare när du sover så ofta du har behov för det. Om din eller ditt barns näsa är täppt längre än tio dagar bör du kanske gå till en läkare.

Kan man spara Nezeril spray och använda den vid nästa förkylning?

Ja, det kan man. Nezeril spray kan användas vid flera förkylningstillfällen fram till utgångsdatum som finns på förpackningen och på sprayflaskorna.

Hur länge är ett öppnat kuvert med Nezeril endospipetter hållbara?

Pipetterna är hållbara i 3 månader efter att kuvertet öppnats. Skriv gärna datum på förpackningen, annars kan det vara svårt att komma ihåg när den öppnades.

Varför är det så liten mängd vätska i varje Nezeril endospipett?

Mängden är anpassad till hur mycket vätska som näsan kan ta emot utan att det rinner ut.

Varför är sprayflaskan bara fylld till hälften?

Det finns inget luftningshål i pumpen för att inga bakterier ska komma i kontakt med lösningen. Efterhand som vätska pumpas ut uppstår ett undertryck i flaskan och för att detta undertryck inte skall bli för lågt måste flaskan vara fylld till hälften.

Varför blir det lite kvar i Nezerilflaskan som inte går att använda?

Stigröret i flaskan når av tekniska skäl inte ända ner till botten vilket innebär att hela mängden lösning inte kan tas ur flaskan. Flaskan är dock överfylld så att den mängd lösning som kan tas ut är 7,5 ml . Denna mängd räcker till 10 dagars behandling och längre skall man inte behandla en förkylningsnästäppa.
Hur fungerar Nezeril?

Nezestrips

Hur fungerar Nezestrips?

Nezestrips är ett plåster som du sätter över näsvingarna och som öppnar upp luftvägarna och gör det lättare att andas. Nezestrips är inget läkemedel utan ett hjälpmedel du kan använda varje gång du känner behov och oavsett vad som orsakar din nästäppa. Nezestrips finns för barn och vuxna samt med en fräsch mentholdoft. Tips! Nezestrips sitter bättre fast på näsan om du inte smörjer den med nattkräm eller liknande innan.

Kan man använda Nezeril och Nezestrips tillsammans?

Ja, det går utmärkt. Om du eller ditt barn är mycket täppt i näsan får du bäst resultat om du använder Nezeril och Nezestrips samtidigt. Under natten är Nezestrips särskilt praktiskt eftersom det har effekt så länge det sitter på, medan Nezerils effekt gradvis avtar under natten. Nezestrips är inget läkemedel och kan tillskillnad från Nezeril användas längre än tio dagar. Om du av olika skäl inte vill använda ett läkemedel är Nezestrips också ett bra alternativ.
Kvinna sover med nezestrip

Barn och förkylning

Hur tar jag bäst hand om mitt förkylda barn?

Attjo! Prosit! Snörvel. Är det dags igen? Förkylningen är den vanligaste sjukdomen vi har, ingen vet väl det så väl som du som har barn.
Läs mer om hur du kan ta hand om ditt förkylda barn här.

Vilka produkter ska jag använda till mitt barn?

Mellan 2 år och 10 år ska du använda Nezeril 0,25 mg/ml - Rosa som också finns som både droppar och spray.

Från 10 år använder du Nezeril 0,5 mg/ml - Blå.

Var noga med att läsa om doseringen som skiljer sig beroende på hur gammalt ditt barn är.

Om natten är det svårt att behandla med Nezeril utan att väcka barnet. Prova om Nezestrips gör det lättare för ditt barn att andas. Nezestrips kan användas från 5 år.

Vad är en förkylning?

Förkylning är vårt vanligaste sjukdomtillstand. Förkylning, som också kalles övre luftvägsinfektion, orsakas av virus och drabbar de övre luftvägarna, framförallt näsan och svalget. Läs mer här.

Vad kan orsaka nästäppa?

Förkylning
Allergiska reaktioner
Influensa
Näspolyper
Graviditet
Tumörer
Vissa läkemedel

Varför är det viktigt med stora mängder vätska när man är förkyld?

Läs våra sju råd om hur du kan lindra din eller ditt barns förkylning här.

Vid feber ersätter vätskan det vi förlorar i förhöjd kroppstemperatur. Vätskan hjälper dessutom till att lösa slemmet som bildas i luftvägarna och håller slemhinnorna fuktiga.

Vad kan man göra för att förebygga förkylning?

Det bästa är att försöka hålla det naturliga kroppsförsvaret i trim, genom bra sömn, fullgod kost och lagom, anpassad motion. Ett annat bra tips är att vara noga med handhygienen.

Vad är det för skillnad på förkylning och influensa?

Förkylning är en allmän virusinfektion som sitter i luftvägarna, influensa är en mer allmän infektion som sätter sig i hela kroppen. Influensa ger ofta hög feber muskel- och ledverk. Influensa kommer i epidemier medan förkylning alltid finns i närmiljön.

Vad är det för skillnad på förkylning och allergi?

Förkylning är en virusinfektion som sitter i luftvägarna och som normalt läker ut på 7-10 dagar. Allergi är en överkänslighet mot något ämne, t.ex. nötter eller pollen, som får immunförsvaret i kroppen att överreagera. Du ska inte behandla allergiska besvär med Nezeril. Rådfråga din läkare eller på apoteket om du är allergisk. Om du har nästäppa på grund av allergi kan du ha nytta av Nezestrips när du ska sova. Nezestrips vidgar näsborrarna och eftersom det är ett hjälpmedel utan läkemedel kan du använda det så länge som du har behov.

När är man som mest smittsam?

Under perioden när du har som mest symtom smittar du som mest, vanligtvis 2-4:e dagen. Smittan kan även spridas innan du har fått några symtom.
Barn och förkylning

Förkylning och nästäppa

Förkylning och nästäppa

Vad är en förkylning?
Läs mer här.

Vad kan orsaka nästäppa?
Förkylning
Allergiska reaktioner
Influensa
Näspolyper
Graviditet
Tumörer
Vissa läkemedel

Varför är det viktigt med stora mängder vätska när man är förkyld?

Vid feber ersätter vätskan det vi förlorar i förhöjd kroppstemperatur. Vätskan hjälper dessutom till att lösa slemmet som bildas i luftvägarna och håller slemhinnorna fuktiga.

Vad kan man göra för att förebygga förkylning?

Det bästa är att försöka hålla det naturliga kroppsförsvaret i trim, genom bra sömn, fullgod kost och lagom, anpassad motion. Ett annat bra tips är att vara noga med handhygienen.

Vad är det för skillnad på förkylning och influensa?

Förkylning är en virusinfektion som sitter i luftvägarna, influensa är en mer allmän virusinfektion som sätter sig i hela kroppen. Influensa ger ofta hög feber muskel- och ledverk. Influensa kommer ofta i epidemier medan förkylning alltid finns i närmiljön.

Vad är det för skillnad på förkylning och allergi?

Förkylning är en virusinfektion som sitter i luftvägarna och som normalt läker ut på 7-10 dagar. Allergi är en överkänslighet mot något ämne, t.ex. nötter eller pollen, som får immunförsvaret i kroppen att överreagera. Du ska inte behandla allergiska besvär med Nezeril. Rådfråga din läkare eller på apoteket om du är allergisk. Om du har nästäppa på grund av allergi kan du ha nytta av Nezestrips när du ska sova. Nezestrips vidgar näsborrarna och eftersom det är ett hjälpmedel utan läkemedel kan du använda det så länge som du har behov.

När är man som mest smittsam?

Under perioden när du har som mest symtom smittar du som mest, vanligtvis 2-4:e dagen. Smittan kan även spridas innan du har fått några symtom.

Vad innebär kronisk nästäppa (Rinitis Medicamentosa)?

Känslan av nästäppa återkommer och du blir beroende av avsvällande näsdroppar eller nässpray för att få fri näsandning.

Vad kan orsaka kronisk nästäppa?

Bristande respekt för tio-dagarsregeln vid användande av nässpray. Användande av nässpray och näsdroppar vid nästäppa som inte beror på förkylning. Konserveringsmedel i nässpray ökar risken för kronisk nästäppa.

Hur behandlar man kronisk nästäppa?

Ta kontakt men en läkare som får ställa diagnos och föreslå behandling. Sluta använda nässpray eller näsdroppar under behandlingstiden. Prova att använda Nezestrips plåster – de öppnar upp näsvingarna och gör det lättare att andas. Nezestrips kan man använda så ofta man vill eftersom de inte innehåller läkemedel.

Om du är osäker på varför du eller ditt barn är täppt i näsan ska du alltid rådfråga en läkare.
Förkylning och nästäppa